درباره ما

هدف ما: برقراری ارتباط بین مردم و بهترین کسب و کارها

سرسبد چیست؟

تا حالا شده دنبال چیزی بگردی و ندونی کی خوبه؟ مثلا میخوای بری رستوران ولی نمیدونی کدوم رستوران بهتره؟ اینجا جایی هست که میتونی بهترین رو پیدا کنی. اون هم نه از روی تبلیغات. فقط از روی تجربه بقیه آدمها.

تا حالا شده بری جایی و ببینی که خیلی سرویس عالی میده و دوست داشته باشی به دوستات و سایرین معرفیش کنی؟ اینجا جاییه که میتونی تجربه‌ات رو به بقیه هم انتقال بدی.

تا حالا شده بری جایی و سرویس خیلی بدی بهت بدن؟ اینجا میتونی تجربه ات رو به بقیه بگی تا اون جایی که رفتی هم متوجه بشه و سرویسش رو درست کنه.