شرایط و قوانین

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ این شرایط و قوانین برای تمامی کسانی که از قبل از این تاریخ در حال استفاده از خدمات سرسبد بوده اند و یا کسانی که در آینده از خدمات سرسبد استفاده می کنند، لازم الاجرا خواهد بود. این شرایط و قوانین دسترسی و استفاده از خدمات سرسبد توسط کاربران آن را کنترل می نماید.

 1. تعاریف

  1. کاربر

   هر شخصی که به وب سایت و یا اپلیکیشن سرسبد مراجعه کند و یا از خدمات ارائه شده توسط سرسبد استفاده نمایید کاربر سرسبد می باشد. این شخص می تواند بنا بر استفاده از خدمات در سایت و یا اپلیکیشن سرسبد حساب کاربری داشته و یا نداشته باشد.

  2. محتوا

   "محتوا" به معنای هر گونه متن، عکس، تصویر، ویدیو، صوت، داده های مکانی و همه شکل های دیگر داده و ارتباطات درونی سایت و اپلیکیشن می باشد. "محتوای کاربر" به معنای تمامی محتواهایی می باشد که کاربر به سایت و یا اپلیکیشن ارسال می کند که شامل عکس، نظر، رتبه و تمامی محتواهایی می باشد که به صورت عمومی در سایت قابل مشاهده می باشد.

  3. تغییرات در شرایط و قوانین

   سرسبد ممکن است در زمان های مختلف این شرایط را تغییر دهد. کاربر باید بداند و موافق باشد با اینکه تمامی دسترسی ها و استفاده های او از سرسبد در هر زمان بر اساس قوانین و شرایط همان زمان کنترل خواهد شد. کاربر باید بنداند و موافق باشد با اینکه ادامه دسترسی به سرسبد و استفاده از خدمات سرسبد به این معناست که او تمامی تغییرات در شرایط و قوانین را می داند و با آن موافق است.

  محتوا

  1. مسئولیت محتوای کاربر

   کاربر به تنهایی مسئول محتوای کاربر خواهد بود، و زمانیکه آن را منتشر می کند، ممکن است قابلیت بازگشت را نداشته باشد. کاربر باید تمامی ریسکها که شامل اعتماد دیگران به کیفیت، دقت، قابل اعتماد بودن و یا هرگونه اطلاعاتی که در محتوای کاربر قرار دارد را بپذیرد. ارسال محتوای کاربر توسط کاربر به این معناست که این اطلاعات برای کاربر می باشد و یا اجازه دسترسی به این اطلاعات و انتشار آن را دارد.

  2. حقوق سرسبد در ارتباط با محتوای کاربر

   سرسبد این اجازه را دارد که از محتوای کاربر به شکل های مختلف استفاده نماید، که این اشکال شامل، نمایش عمومی آن، تغییر آن، استفاده از آن در تبلیغات و ... می باشد. سرسبد اجازه دارد که حقوق استفاده از محتوای کاربر را بر اساس قوانین خود به دیگر شرکت ها و یا سایت ها بدهد.